Freitag 19.11.2021

Nothilfekurs Teil 1
19:00-22:00

Samstag 20.11.2021

Nothilfekurs Teil 2
08:30-16:15

Freitag 11.03.2022

Nothilfekurs Teil 1
19:00-22:00

Samstag 12.03.2022

Nothilfekurs Teil 2
08:30-16:15

Freitag 29.04.2022

Nothilfekurs Teil 1
19:00-22:00

Samstag 30.04.2022

Nothilfekurs Teil 2
08:30-16:15